Sjednice A- A+

76. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 18.11.2021 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 73. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Sanski Most
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradskog izbornog povjerenstva Livno
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Gacko
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvatka iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe provedbe izbora za tijela lokalne samouprave – članove vijeća mjesnih zajednica na teritoriju:
   1) Općine Bosanski Petrovac
   2) Općine Šamac
 5. Izvješće o dostavljenom zahtjevu za akreditiranje izbornih promatrača za Prijevremene izbore za gradonačelnika Grada Prijedor
 6. Prijedlog odluka o izricanju administrativnih mjera uskraćivanja prava kandidiranja na narednim izborima
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije i nepravilnosti
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program obuke uposlenika Tajništva Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
 9. Ostalo

 

  Predsjednik

             Željko Bakalar

 

Sjednice