Sjednice A- A+

32. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 15.6.2017 9:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 30. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 31. (žurne, korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština opštine Modriča
   2) Skupština opštine Rudo
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Općinskog izbornog povjerenstva Bratunac
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Stanari
 4. Prijedlog Odluke u predmetu Mladena Koprivice
 5. Prijedlog Pravilnika o usklađivanju knjigovodstvenog i stvarnog stanja sredstava i izbora sredstava
 6. Prijedlog Pravilnika o procedurama ostvarivanja prihoda po vrsti prihoda
 7. Prijedlog Naputka o rukovanju gotovim novcem u Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog Instrukcije o planiranju gotovinskih isplata
 9. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga izdavanja avio karata
   2) imenovanju Povjerenstva za javne nabavke
 10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga produženja redovnih licenci
 11. Ostalo
 12. Izvješće sa službenog putovanja u Gruziju

Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

 

Sjednice