Sjednice A- A+

5. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 15.2.2018 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 4. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u 2018. godini
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Čapljina
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva:
   1) Banovići
   2) Ključ
   3) Teslić
   4) Usora
 4. 1) Izvještaj u vezi nedostavljanja izjava izabranih članova tijela vlasti u Bosni i Hercegovini – članak 15.8 stavak (1) i (2) Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine
  2) Prijedlog odluka u predmetima primjene članka 15.8 stavak (1) i (2) Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine
  3) Prijedlog zaključaka o obustavi postupka u predmetima primjene članka 15.8 stavak (1) i (2) Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavi usluga oglašavanja u dnevnom tisku za potrebe provedbe Općih izbora 2018. godine
   2) imenovanju posebnog Povjerenstva u postupku javne nabave usluga oglašavanja u dnevnom tisku za potrebe provedbe Općih izbora 2018. godine
 6. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavi goriva
   2) nabavi usluga lektoriranja za potrebe Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
   3) nabavi ugostiteljskih usluga za potrebe Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
   4) imenovanju Povjerenstva za javne nabave za podtačke 1), 2) i 3)
 7. Prijedlog Odluke iz oblasti primjene Zakona o financiranju političkih stranaka:
   1) BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović
 8. Ostalo

 

Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

 

Sjednice