Sjednice A- A+

13. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 12.4.2018 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 10. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Čaplјina
   2) Općinsko vijeće Posušje
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradskog izbornog povjerenstva Bijelјina
   2) Gradskog izbornog povjerenstva Doboj
   3) Općinskog izbornog povjerenstva Istočni Drvar
   4) Općinskog izbornog povjerenstva Istočno Novo Sarajevo
   5) Općinskog izbornog povjerenstva Maglaj
   6) Općinskog izbornog povjerenstva Velika Kladuša
 4. 1) Informacija o stanju popunjenosti izbornih povjerenstava na dan 9. 4. 2018. godine
  2) Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenskih predsjednika i zamjenskih članova:
               1. Općinsko izborno povjerenstvo Bileća
               2. Općinsko izborno povjerenstvo Jezero
               3. Općinsko izborno povjerenstvo Kupres
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe sprovođenja izbora za organe lokalne samouprave – članove savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo
 6. Prijedlog Odluke o:
   1) izboru najpovolјnijeg ponuđača – oglašavanje u dnevnoj štampi na bosanskom jeziku – latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se tiska na bosanskom jeziku i distribuira na teritoriji Bosne i Hercegovine – LOT 1
   2) izboru najpovolјnijeg ponuđača – oglašavanje u dnevnoj štampi na srpskom jeziku – ćirilici u visokotiražnom dnevnom listu koji se tiska na srpskom jeziku i distribuira na teritoriji Bosne i Hercegovine – LOT 3
   3) poništenju postupka nabavke usluga – oglašavanje u dnevnoj štampi na hrvatskom jeziku – latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se tiska na hrvatskom jeziku i distribuira na teritoriji Bosne i Hercegovine – LOT 2
 7. Prijedlog Odluke o nabavci usluga oglašavanja u dnevnoj štampi na hrvatskom jeziku – latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se tiska na hrvatskom jeziku i distribuiše na teritoriji Bosne i Hercegovine – LOT 2
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nabavci usluga tiskanja i pakovanja izbornog materijala za Opće izbore 2018. godine
 9. Informacija o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2017. godini iz proračuna svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini
 10. Ostalo


Sjednice