Sjednice A- A+

23. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 31.5.2018 12:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 22. (korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. 1) Izvješće o izvršenim provjerama političkih stranaka i neovisnih kandidata sa prijelogom odluka za ovjeru/odbijanje, odnosno obavijesti o nedostacima
  2) Prijedlog odluka o utvrđivanju prava korištenja prava političkih stranaka u izbornu svrhu
 3. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
   2) Općinsko vijeće Ravno
 4. Informacija o stanju popunjenosti izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica na dan 29. 5. 2018. godine
 5. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva:
   1) Srebrenica
   2) Usora
 6. Prijedlog Odluke o uplati godišnje članarine Udruzi svjetskih izbornih tijela (A-WEB) za 2018. godinu
 7. Prijedlog Odluke o uplati godišnje članarine Udruzi europskih izbornih zvaničnika (ACEEEO) za 2018. godinu
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavu tiskanja i pakovanja glasačkih listića
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavu računarske opreme – četiri blade servera sa pripadajućom licencom i pratećom opremom
 10. Prijedlog Odluke o:
   1) poništenju postupka javne nabave zakupa kompjuterske opreme za potrebe provedbe Općih izbora 2018. godine – LOT 1 – zakup računara
   2) izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga zakupa multifunkcionalnih kopir aparata (kopir aparat, mrežni printer i skener) – LOT 2
 11. Prijedlog Odluke o pokretanju ponovnog postupka nabave zakupa kompjuterske opreme za potrebe provedbe Općih izbora 2018. godine – LOT 1 – zakup računara
 12. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga tiskanja i pakovanja izbornog materijala za Opće izbore 2018. godine:
   1) usluge tiskanja koverata i oznaka za biračka mjesta – LOT 2
   2) usluge izrade fascikli sa suhim žigom i štampanje certifikata za dodjelu mandata – LOT 4
   3) poništenje javne nabave usluga tiskanja obrazaca za biračka mjesta, izborne komisije i Glavni centar za brojanje, i tiskanje postera za biračka mjesta i izborna povjerenstva – LOT 3
 13. Prijedlog Odluke o pokretanju ponovnog postupka za nabavu usluga tiskanja i pakovanja izbornog materijala za Opće izbore 2018. godine – nabava usluga tiskanja obrazaca za biračka mjesta, izborna povjerenstva i Glavni centar za brojanje, i tiskanje postera za biračka mjesta i izborna povjerenstva – LOT 3
 14. Ostalo

 

Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

 

Sjednice