Sjednice A- A+

28. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 18.6.2020 11:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 27. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Domalјevac-Šamac
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradskog izbornog povjerenstva Goražde
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Donji Žabar
   3) Općinskog izbornog povjerenstva Jablanica
   4) Općinskog izbornog povjerenstva Klјuč
   5) Općinskog izbornog povjerenstva Kupres
   6 Općinskog izbornog povjerenstva Maglaj
   7) Općinskog izbornog povjerenstva Velika Kladuša
 4. Prijedlog Odluke o uništenju sita sa vodenim žigom
 5. Izvješće o održanoj obuci članova organa za provedbu izbora – „Lokalni izbori 2020. godine“
 6. Prijedlog odluka u predmetima primjene članka 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – brisanje iz Središnjeg biračkog popisa
 7. Prijedlog odluka u predmetima primjene članka 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – upis u Središnji birački popis
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku usluga interneta i usluga povećanja brzine interneta
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku usluga:
   1) zakupa kompjutera, LOT 1
   2) zakupa multifunkcionalnih kopir aparata (kopir aparat, mrežni printer i skener), LOT 2
 10. Prijedlozi odluka iz oblasti primjene Zakona o financiranju političkih partija
 11. Prijedlog Akcionog plana za prevenciju korupcije u Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine za vrijeme trajanja pandemije KOVID-19
 12. Ostalo

 

Predsjednica

    Vanja Bjelica-Prutina

 

Sjednice