Priopćenja za javnost A- A+

Naredba Glavnom centru za brojanje

11.1.2021

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 7. (žurnoj, korespodentnoj) sjednici održanoj 11.01.2021.godine, usvojilo Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora sa redovitih biračkih mjesta u Gradu Mostaru po političkim subjektima i kandidatima političkih subjekata, kako slijedi:

 

a) za nivo gradske izborne jedinice-199 na biračkim mjestima 152A003A, 154A002, 154A007A, 154A009, 155A002, 155A003 i 155A008

 

b) za   nivo   izborne  jedinice   gradskog  područja  3  (Jugoistok ) - 152 na  biračkom  mjestu  152A003A;

 

c) za   nivo   izborne  jedinice   gradskog   područja  1 (Sjever) – 154  na  biračkim   mjestima  154A002 i 154A007A i

 

d) za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad)-155 na biračkim mjestima 155A003 i  155A008.

 

Ponovno brojanje po navedenoj naredbi će početi u utorak, 12.01.2021. godine u 10:00 sati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra), prema dinamici koju je utvrdio direktor Glavnog centra za brojanje.

 

Naredba će biti objavljena na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. Sukladno članku 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi neovisnih kandidata i neovisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani promatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.

Naredbu možete preuzeti OVDJE

Priopćenja za javnost

Potvrđeni rezultati Lokalnih izb

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 12. (žurnoj, korespod

Izmjenjeni utvrđeni rezultati Lo

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 9. (ž

Nova naredba Glavnom centru za b

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 8. (žurnoj, korespode

Aktivna aplikacija za elektronič

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je u svrhu

Nova naredba Glavnom centru za b

  Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 6. (žurnoj

Podnošenje postizbornih financij

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine podsjeća po

Naredba Glavnom centru za brojan

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 5. (žurnoj, korespode

Utvrđeni rezultati Lokalnih izbo

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 1. (žurnoj, korespode

Naredba Glavnom centru za brojan

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 113. (žurnoj, korespo

Rad Glavnog centra za brojanje

U vezi sa izborima za Gradsko vijeće Grada Mostara koji su održani u

Postupak utvrđivanja rezultata i

U cilju potpunog informiranja javnosti i svih učesnika u izbornom pro

Preuzimanje Uvjerenja o dodjeli

Središnje izborno povjerenstvo BiH obavještava uprave o

dd