SJEDNICE A- A+

31. (hitna, korespodentna) sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 5.6.2017 13:00:00

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci izvođenja građevinskih radova na VI. fazi saniranja aneksa zgrade
   - Lot 1 – finalni unutarnji građevinski radovi i mašinske instalacije
   - Lot 2 – elektro radovi na instaliranju sistema za simultano prevođenje
   2) nabavci izvođenja radova – postavljanja računarske mreže – video projekcije i ozvučenja
   3) imenovanju posebne Komisije za javne nabavke
 2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za službena motorna vozila

 

Zamjenjuje predsjednicu  

Vlado Rogić, član

 

SJEDNICE