Saopštenja za javnost

Počeo proces ovjere prijava političkih subjekata za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine u Gradu Mostaru

Razmatrajući Izvještaj o izvršenim provjerama prijava političkih stranaka i neovisnih kandidata Centralna izborna komisija BiH je na 47. (korespodentnoj) sjednici održanoj danas, 12.08.2020. godine počela proces ovjere političkih subjekata za učešće na predstojećim Lokalnim izborima 2020. godine u Gradu Mostaru zakazanim za nedjelju, 20.12.2020. godine.

 ...

Prijava podataka o umrlim osobam

Centralna izborna komisija BiH podsjeća javnost da je u toku aktivnos

Istekao rok za podnošenje prijav

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za

Sutra u 16 sati ističe rok za po

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za

Ovjera koalicija i listi neovisn

Nakon razmatranja Izvještaja o izvršenim provjerama pri

Promjena biračke opcije za rasel

Državljanin Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo i koji ima sta

Ovjera koalicija i lista nezavis

Centralna izborna komisija BiH je na 44. (hitnoj, korespodentnoj) sje

Usvojena Izjava o opredjeljenost

Na današnjoj sjednici Centralna izborna komisija Bosne i Herce

Predsjednik i članovi CIK BiH od

Predsjednik CIK BiH g. Željko Bakalr i članovi CIK BiH dr. Irena Hadž

Izbori za Gradsko vijeće Grada M

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je danas, 23.07.2020.

Odluka CIK BiH o odgađanju Lokal

Centralna izborna komisija BiH je danas, 22.07.2020. godine primila R

Zahtjev za donošenje posebne odl

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. g

Ovjera političkih subjekata za u

Centralna izborna komisija BiH je na 38. (hitnoj) sjednici održanoj d

dd