Saopštenja za javnost

Izmjenjeni utvrđeni rezultati Lokalnih izbora 2020. godine u gradu Mostaru

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 9. (hitnoj, korespodentnoj) sjednici održanoj u četvrtak, 14.01.2021. godini donijela Odluku o I izmjeni Odluke o utvrđvanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru od 03.01.2021. godine.

 

Izmjene utvrđenih rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru su uslijedile nakon ...

Nova naredba Glavnom centru za b

Centralna izborna komisija BiH je na 8. (hitnoj, korespodentnoj) sjed

Aktivna aplikacija za elektronsk

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u svrhu pobolj&scar

Naredba Glavnom centru za brojan

Centralna izborna komisija BiH je na 7. (hitnoj, korespodentnoj) sjed

Nova naredba Glavnom centru za b

Centralna izborna komisija BiH je na 6. (hitnoj, korespodentnoj) sjed

Podnošenje postizbornih finansij

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća političke str

Naredba Glavnom centru za brojan

Centralna izborna komisija BiH je na 5. (hitnoj, korespodentnoj) sjed

Utvrđeni rezultati Lokalnih izbo

Centralna izborna komisija BiH je na 1. (hitnoj, korespodentnoj) sjed

Naredba Glavnom centru za brojan

Centralna izborna komisija BiH je na 113. (hitnoj, korespodentnoj) sj

Rad Glavnog centra za brojanje

U vezi sa izborima za Gradsko vijeće Grada Mostara koji su održani u

Postupak utvrđivanja rezultata i

U cilju potpunog informiranja javnosti i svih učesnika u izbornom pro

Preuzimanje Uvjerenja o dodjeli

Centralna izborna komisija BiH obavještava uprave općina/grado

Lokalni izbori 2020 u Gradu Most

Lokalni izbori 2020. godine za Gradsko vijeće Grada Mostara održani s

dd