SJEDNICE A- A+

25. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 27.2.2019 14:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 19. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 20. (hitne, korespodentne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 21. (hitne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 22. (hitne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog Kriterija i postupka popune nedostajućih mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – Opći izbori 2018. godine
 3. Prijedlog Zaklјučka u predmetu Mustapić Bože, vijećnika u Općinskom vijeću Neum
 4. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Bihać
   2) Općinske izborne komisije Kiselјak
   3) Općinske izborne komisije Srebrenica
   4) Općinske izborne komisije Travnik
   5) Općinske izborne komisije Fojnica
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Izvoda iz Centralnog biračkog spiska za potrebe sprovođenja postupka opoziva načelnika Općine Teslić
 6. Prijedlog Odluke po zahtjevu neovisnog kandidata Kudelić Nedžada za ponovno brojanje glasačkih listića na svim redovnim biračkim mjestima u Osnovnoj izbornoj jedinici Bužim za nivo načelnik Općine Bužim
 7. Prijedlog Odluke po žalbi Kudelić Nedžada, neovisnog kandidata za načelnika Općine Bužim, uloženoj na rješenja Općinske izborne komisije Bužim broj: 01-05-61-1/19 od 18. 2. 2019. godine, broj: 01-05-62-1/19 od 18. 2. 2019. godine i broj: 01-05-63-1/19 od 18. 2. 2019. godine u postupku imenovanja biračkih odbora
 8. Prijedlog Izvještaja o izvršenju budžeta Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za period 1. 1. – 31. 12. 2018. godine
 9. Prijedlog odluka iz oblasti primjene Zakona o finansiranju političkih partija
 10. Ostalo

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

SJEDNICE