SJEDNICE A- A+

51. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 10.10.2019 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 48. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 49. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 50. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  - Izvještaj o realizaciji odluka i zaključaka sa sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za period 1. 1. – 30. 9. 2019. godine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština Kantona 10
   2) Skupština opštine Laktaši
   3) Skupština opštine Šamac
 3. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka u predmetu Dragana Vukobrata, vijećnika u Općinskom vijeću Bosansko Grahovo
 4. Izvještaj o izabranim zvaničnicima koji nisu dostavili obrazac izjave o imovinskom stanju – Opšti izbori 2018. godine – član 15.8 stav (1) i (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – nakon obavljenih telefonskih razgovora
 5. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Goražde
   2) Općinske izborne komisije Bosansko Grahovo
   3) Općinske izborne komisije Višegrad
   4) Općinske izborne komisije Zavidovići
   5) Općinske izborne komisije Kladanj
   6) Općinske izborne komisije Lopare
   7) Općinske izborne komisije Novi Grad Sarajevo
   8) Općinske izborne komisije Pale (F BiH)
   9) Općinske izborne komisije Sanski Most
   10) Općinske izborne komisije Foča
 6. Prijedlog Programa obuke novoimenovanih članova izbornih komisija
 7. Prijedlozi odluka u predmetima primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – sticanje prava na upis u Centralni birački spisak
 8. Prijedlozi odluka u predmetima primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – brisanje iz Centralnog biračkog spiska
 9. Prijedlog Privremenog plana nabavki Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za period 1. 10. – 31. 12. 2019. godine
 10. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga lektoriranja za potrebe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
   2) imenovanju Komisije za javnu nabavku usluga lektoriranja
 11. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci produženja redovnih licenci
   2) imenovanju posebne Komisije u postupku javne nabavke produženja redovnih licenci
 12. Ostalo

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

SJEDNICE