SJEDNICE A- A+

48. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja :: 25.8.2016 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 46. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 47. (hitne, korespodentne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke broj: 05-1-07-1-797/16 od 12.08.2016. godine
 3. 1) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke broj: 05-1-07-1-860-1/16 od 12.08.2016 godine i dopuni Odluke 05-1-07-1-860-2/16 od 19. 08. 2016. godine
  2) Prijedlog Odluke o određivanju biračkih mjesta za glasanje u diplomatsko- konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke Centralne izbrorne komisije BiH broj: 05-1-07-1-859-1/16 od 12.08.2016. godine
 5. Prijedlog Odluke o zaključivanju i potvrđivanju Centralnog biračkog spiska za Lokalne izbore 2016. godine i objavljivanju broja birača za svaku izbornu jedinicu
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ovjeri kandidatske liste i kandidata političkog subjekta Stranka za BiH za Gradsko vijeće Tuzla 
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju direktora i zamjenika direktora Glavnog centra za brojanje za Lokalne izbore 2016. godine
 8. Prijedlog Odluke o imenovanju glavnog kontrolora, zamjenika glavnog kontrolora, kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja i kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala na Lokalnim izborima 2016. godine
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade softvera za bazu podataka o certificiranim trenerima i članovima biračkih odbora – Program Vijeća Evrope
 10. Ostalo
 
 

Predsjednik  

Dr. Ahmet Šantić

 

SJEDNICE
48 sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
25.8.2016 1
47(hitna, korespodentna) sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
19.8.2016 12:00:00
46 sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
18.8.2016 9:00:00
45 (hitnu) sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
16.8.2016 15:00:00
44(hitna, korespodentna) sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
12.8.2016 15:00:00