SJEDNICE A- A+

92. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja :: 8.12.2016 9:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 87. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog Programa rada Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju Radne grupe zadužene za popis poslovnih procesa i procjenu rizika u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog Odluke po prigovoru Laburističke stranke Bosne i Hercegovine u postupku utvrđivanja kršenja odredbi člana 7.4 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH od strane Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog Odluke u ponovnom postupku utvrđivanja kršenja odredbe člana 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine od strane predsjednika Bosanskohercegovačke patriotske stranke Sefer Halilović
 6. Prijedlog odluka i Zaključka iz oblasti primjene Zakona o financiranju političkih stranaka:
   1) novčane sankcije
   2) administrativne mjere
   3) obustava postupka
 7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke softvera – „Nadogradnja JIIS BiH“
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke softvera i hardvera za skladišnu evidenciju
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke kancelarijskog materijala – toneri i kompjuterski materijal
 10. Ostalo

Predsjednik  

Dr. Ahmet Šantić

 

SJEDNICE
92sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
8.12.2016 9:00:00
91(hitna) sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
6.12.2016 12:00:00
90 sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
30.11.2016 12:00:00
88 (hitna) sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
24.11.2016 13:00:00
87 (hitna) sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
23.11.2016 11:00:00