SJEDNICE A- A+

48. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja :: 26.8.2015 9:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 47. (korespodentne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hecegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Bihać
   2) Općinsko vijeće  Tomislavgrad
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Općinska izborna komisija Bosanska Krupa
   2) Općinska izborna komisija Istočno Novo Sarajevo
   3) Općinske izborne komisije Odžak
 4. Odluka o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za potrebe izbora za organe lokalne samouprave – savjeta Mjesnih zajednica Agići, Gornji Višljik, Kuljenovci i Osojci, općina Derventa
 5. Prijedlog Odluke o uspostavi Glavnog centra za brojanje i imenovanje direktora i zamjenika direktora Glavnog centra za brojanje za provedbu prijevremenih izbora u općini Fojnica
 6. Prijedlog Odluke o imenovanju glavnog kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja na prijevremenim izborima u općini Fojnica
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala na prijevremenim izborima u općini Fojnica
 8. Prijedlog zaključaka o pokretanju postupka utvrđivanja odgovornosti članova, zamjenika predsjednika i zamjenika članova biračkog odbora na biračkom mjestu:
   1) 007B005 u Osnovnoj izbornoj jedinici Novi Grad
   2) 007B006 u Osnovnoj izbornoj jedinici Novi Grad
   3) 007B007 u Osnovnoj izbornoj jedinici Novi Grad
   4) 056B010 u Osnovnoj izbornoj jedinici Ugljevik
 9. Informacija o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2013. godinu, sa nalazima revizije
 10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade softvera - Glavnog projekta JIIS
 11. Ostalo

Predsjednik

dr. Ahmet Šantić

SJEDNICE
48sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
26.8.2015 9:00:00
47(korespodentna) sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
20.8.2015 9:00:00
46 sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
13.8.2015 9:00:00
45 (korespodentnu) sjednicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
6.8.2015 9:00:00
44 (korespodentnu) sjednicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
30.7.2015 9:00:00