SJEDNICE A- A+

22. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja :: 26.4.2017 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 20. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 21. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština Grada Trebinje
   2) Općinsko vijeće Posušje
   3) Općinsko vijeće Vareš
   4) Općinsko vijeće Živinice
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Općinske izborne komisije Domaljevac-Šamac
   2) Općinske izborne komisije Lopare
   3) Općinske izborne komisije Ljubinje
   4) Općinske izborne komisije Usora
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja izbora za organe lokalne samouprave – članove savjeta mjesnih zajednica na području Općine:
   1) Breza
   2) Derventa
   3) Novi Grad
   4) Pale
   5) Rogatica
   6) Vogošća
 5. Prijedlog izgleda i sadržaja Potvrde o prisustvu Konferenciji „Lokalni izbori 2016. – naučene lekcije“ – 23. i 24. februar 2017. godine, Ilidža
 6. Informacija o nepravilnostima u radu izborne administracije u osnovnim izbornim jedinicama – Lokalni izbori 2016. godine
 7. Informacija o podnesenim godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka za 2016. godinu sa izvorima finansiranja
 8. Informacija o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2016. godini iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini
 9. Izvještaj o izvršenju budžeta Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine 1.1. – 31.3.2017. godine
 10. Prijedlog Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj Skladišta Centralne izborne komisije BiH
 11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke softvera – „Nadogradnja JIIS BiH“
 12. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke softvera i hardvera za skladišnu evidenciju
 13. 1) Prijedlog Odluke o nabavci goriva za službena motorna vozila
  2) Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za javnu nabavku goriva za službena vozila
 14. Ostalo

Predsjednica   

Dr. Irena Hadžiabdić

 

SJEDNICE
22sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
26.4.2017 1
20sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
13.4.2017 9:00:00
19Sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
6.4.2017 9:00:00
18 sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
29.3.2017 9:00:00
17sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
23.3.2017 8:30:00