27.11.2019
Rođen je u Sarajevu 1977. godine, gdje je završio osnovnu školu, te pohađao Treću gimnaziju. Maturirao je u Gimnaziji Čapljina. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2004. godine, obranivši diplomski rad iz Ustavnog prava na temu “Izborni sustav Bosne i Hercego
27.11.2019
Suad Arnautović, doktor političkih nauka, rođen je 17. studenog 1958. godine u Sarajevu. Obavljao je poslove državnog službenika u Republičkom sekretarijatu za narodnu obranu SRBiH i Ministarstvu obrane RBiH u oblasti civilne edukacije, te u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, gdje je bio predstojnik Ureda za odnose s javnošću, načelni
27.11.2019
Rođena je u Zenici 1960. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Zenici, a zvanje diplomiranog pravnika stekla je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon toga završila je postdiplomske studije u Velikoj Britaniji iz oblasti “Europskih politika, prava i menadžmenta”. Doktorsku disertaciju  pod naziv
27.11.2019
Rođen 02.03.1963. godine u Mostaru.  Nakon završene Gimnazije diplomirao 1986. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Od 1986. godine do travnja 2000. godine radio u Ministarstvu unutarnjih poslova R BiH – CSB Mostar. Položio stručni upravni ispit 1990. godine. Od 2000. godine do 26.11.2012.
27.11.2019
Rođen 23.01.1963. godine u Drinovcima - općina Grude, gdje je završio Osnovnu školu. U Grudama završio Gimnaziju, a Pravni fakultet 1987.godine u Mostaru. Položio stručni upravni ispit 1988. godine. Pravosudni ispit položio 1995. godine. Radnu karijeru proveo u tijelima državne uprave. Od 1987. godine do
27.11.2019
Rođen  02.01.1958. godine u Srnetici, općina Titov Drvar. Osnovnu školu završio u Sanskom Mostu, a Gimnaziju i Pravni fakultet u Banjaluci.    Radno iskustvo:  - od 1981. do 1987. godine Jugoslovenske željeznice, OOUR za Elektrotehničke poslove Banja Luka, razni poslovi, od pr
27.11.2019
Rođena je 1981.godine u Sarajevu. Osnovno obrazovanje i Gimnaziju završila je u Istočnom Sarajevu.  Diplomirala je 2006. godine na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Karijeru je započela 2007. godine kao sudski pripravnik-volonter u Osnovnom sudu u Sokocu, Odjeljenje u Istočn