SIP BiH objavljuje spisak osoba koje nisu ispunile zakonsku obavezu dostavljanja Izjave o imovinskom stanju

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 58. sjednici održanoj 28.07.2021. godine, nakon okončanog postupka provjere dostavljenih obrazaca izjave o imovinskom stanju izabranih zvaničnika nakon isteka mandata u mandatnom sazivu 2016-2020. godina, odnosno na početku mandata zvaničnika izabranih na Lokalnim izborima 2020. godine, ustanovilo da značajan broj zvaničnika nije dostavio potpisanu izjavu o svom ukupnom imovinskom stanju propisanu članom 15.8 stav (1) i stav (2)  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Sukladno navedenim, Središnje izborno povjerenstvo BiH će posredstvom općinskih/gradskih organa vlasti  obavijestiti zvaničnike koji još nisu dostavili izjave o imovinskom stanju da su to dužni uraditi u roku od sedam (7) dana od dana prijema obavještenja kako Središnje izborno povjerenstvo BiH ne bi primjenilo odredbe članka 19.9 stavak (1) točka r)  i članka 19.10 Izbornog zakona BiH kojima su propisane kazne za nedostavljanje izjave o imovinskom stanju.

 

U prilogu priopćenja nalaze se spiskovi osoba koje nisu u zakonskom roku dostavile Izjavu o imovinskom stanju na kraju mandata 2016.-2020. godina i na početku mandata 2020.-2024. godina.

 

Pregled izabranih zvaničnika koji nisu dostavili obrazac Izjave o imovinskom stanju po isteku/prestanku mandata saziv 2016-2020. godine

Pregled izabranih zvaničnika koji nisu dostavili obrazac Izjave o imovinskom stanju na početku mandata saziv 2020-2024. godine